Publiczne Przedszkole Małego Kopernika (Mokotów)

  • Home
  • Publiczne Przedszkole Małego Kopernika (Mokotów)

Nasza placówka funkcjonuje od września 2015r. Od początku naszego istnienia bazujemy na ideach, w imię których powstała sieć Przedszkoli Małego Kopernika.

Chcemy tworzyć miejsca, w których dziecko będzie czuło się ważne, akceptowane, rozumiane, szanowane i szczęśliwe. Budowanie poczucia własnej wartości jest fundamentem każdego kolejnego etapu życiowego, stąd tak ważne jest indywidualne rozpatrywanie potrzeb dziecka. Wierzymy, że każde dziecko jest wyjątkowe i chcemy, aby ono również miało tę świadomość. Staramy się nauczyć naszych podopiecznych zasad współżycia społecznego, jednak z zachowaniem indywidualnych cech jednostki.
Uważamy, że samodzielność również jest elementem budującym poczucie własnej wartości, toteż pozwalamy na jej rozwijanie. Każda nowo nabyta umiejętność to mały-wielki sukces w oczach dziecka.

Dążymy do tego, aby rozbudzać w dzieciach zainteresowanie światem poprzez zabawę i doświadczenia. Wierzymy, że najtrwalsza wiedza to ta, którą zdobywamy nieświadomie. Dbamy o to, by zapewnić dzieciom dostatek różnorodnych aktywności dostosowanych do ich potrzeb.
Dzieci nie lubią siedzieć w miejscu, dlatego program naszego przedszkola nastawiony jest na aktywność. Przedszkolaki działają, tworzą, poznają i odczuwają- ich żywiołem jest zabawa. Adekwatnym określeniem, które towarzyszy naszej codzienności są słowa Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”.

Nasze przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nauczyciele w codziennej pracy stosują m.in. programy oparte na metodach:

  • „Dziecięcej matematyki” – Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej,
  • Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • „Terapii ręki” i wielu innych

Kładziemy duży nacisk na współpracę z Rodzicami oraz ich zaangażowanie w życie przedszkola. W naszej placówce funkcjonuje Rada Rodziców, która wspomaga nas m.in. w działalnościach dydaktyczno-wychowawczych. Realizujemy również spotkania „Rodzice – Dzieciom”, podczas których rodzice wcielają się w rolę ekspertów, prezentując swój zawód, pasję, hobby, a także czytają ulubione bajki.
Współpracujemy również ze środowiskami lokalnymi, Spółdzielnią Mieszkaniową Służew nad Dolinką, Służewskim Domem Kultury, Narodowym Instytutem Audiowizualnym, oraz służbami porządku publicznego zakresie ciekawych spotkań i wycieczek.

Kontakt

  • +48 732 584 004
  • mokotow@malykopernik.pl
  • 02-743 Warszawa, ul. Batuty 7B
Zadzwoń teraz!