Niepubliczne Przedszkole Małego Kopernika (Białołęka)

 • Home
 • Niepubliczne Przedszkole Małego Kopernika (Białołęka)

Pomysł założenia Przedszkola zrodził się z marzeń o najwyższej jakości edukacji i wychowywaniu dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkole Małego Kopernika rozpoczęło swoją działalność w 2013 r. Posiadaliśmy wówczas jedną placówkę, a z biegiem lat Mały Kopernik rozrósł się do kilku kolejnych placówek. Marzyliśmy także o stworzeniu miejsca przyjaznego dzieciom gdzie uczą się poprzez zabawę, gdzie dzieci będą traktowały się z szacunkiem i sympatią. Znając potrzeby dzieci sami respektujemy ich prawa i obowiązki, dbamy o samodzielność i ich indywidualny rozwój. Chcemy dawać wspaniałe dzieciństwo ale również przekazywać szeroką wiedzę o otaczającym ich świecie.

Od lat łączymy nasze autorskie podejście do edukacji z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedszkole z każdym rokiem proponuje swoim wychowankom nowe oferty zajęć rozwojowych. Nasze sale wyposażone są w nowoczesne, interaktywne pomoce dydaktyczne.

Angażujemy się w różnego typu akcje charytatywne oraz pomoc potrzebującym.

Niepubliczne Przedszkole Małego Kopernika w ramach czesnego oferuje przedszkolakom szeroki wachlarz zajęć, począwszy od podstawy programowej MEN’u – zajęcia gimnastyczne, rytmika, język angielski, aż do zajęć wspomagających rozwój małego dziecka – język angielski prowadzony metodą Helen Doron, kodowanie, grafomotoryka, język chiński, warsztaty: Małego Einsteina, muzyczne, ekologiczne, savoir vivre, podróże Małego Kopernika oraz sylwetki znanych postaci. Dla najmłodszych w trakcie odpoczynku zapewniamy bajkoterapię i muzykorterapię, a dla wszystkich grup w godzinach popołudniowych realizujemy zajęcia w formie kreatywnych zabaw m.in. zabawy teatralne, gry planszowe czy zabawy konstrukcyjne. W dniu urodzin dla każdego jubilata przygotowujemy ekologiczny tort. Oprócz świąt ustalonych ustawowo mamy kalendarz świąt nietypowych. Każdy dzień jest wypełniony zabawą i nauką jednocześnie od rana do końca dnia. Znając potrzeby naszych przedszkolaków, posiadamy w ofercie także wachlarz płatnych zajęć dodatkowych takich jak: glottodydaktyka, NUMICON dziecięca matematyka, zajęcia taneczne, funny judo, muzaki. W każdy piątek otrzymujecie Państwo tygodniowe sprawozdanie
z minionego tygodnia oraz zamierzenia na kolejny tydzień, by być na bieżąco ze wszystkimi informacjami.

W celu sprawnej komunikacji między Państwem, a Przedszkolem wykorzystujemy program informatyczny dostępny zarówno na komputerze, jak i w aplikacji mobilnej. Mają Państwo możliwość zgłaszania nieobecności dziecka, czy podglądu bieżącego salda.

W naszym zespole zatrudniamy kreatywnych i doświadczonych nauczycieli. Ponadto naszą kadrę uzupełniają: dyrektor metodyczny, psycholog, logopeda, terapeuci (terapia ręki, integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych), trenerzy zewnętrzni prowadzący zajęcia w naszym przedszkolu. Nasza placówka położona jest z dala od ruchliwych ulic i zgiełku wielkiego miasta. Z dwóch stron otacza ją teren zieleni, na którym można zaobserwować dzikie zwierzęta. Zielona Białołęka stwarza świetne warunki do zabaw na świeżym powietrzu.  W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci zamontowany jest monitoring. Do użytkowania włączone są sale przeznaczone na zajęcia dodatkowe m.in. prawie 200 m sala gimnastyczna, czy nowoczesna sala do Terapii Integracji Sensorycznej wyposażona w wysokiej jakości sprzęt terapeutyczny. Posiadamy także gabinet do diagnozy i terapii logopedycznej zaopatrzony w aparat do przesiewowego badania słuchu MAICO. Do Państwa dyspozycji jest duży parking, na którym można pozostawić samochód oraz bezpiecznie odprowadzić dziecko do przedszkola. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się szkoła podstawowa.

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do ekologicznego i zdrowego żywienia naszych przedszkolaków. W związku z tym, w naszej placówce posiadamy własną kuchnię, w której każdego dnia przygotowywane są świeże posiłki zgodnie
z zasadami zbilansowanego żywienia, z naciskiem na ograniczenie w diecie cukrów prostych, na podstawie wcześniej przygotowanego jadłospisu. Oferujemy Państwu możliwość zastosowania indywidualnej diety dla dziecka, ze względu na wskazania lekarskie. W codziennym jadłospisie uwzględniamy
5 posiłków.

W naszym Przedszkolu każde dziecko czuje się ważne i potrzebne, zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy, kształtuje zainteresowania i zamiłowania przyrodnicze, znajduje możliwości rozwijania twórczej postawy wobec siebie i świata oraz ma możliwość gromadzenia różnorodnych doświadczeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia logopedyczne mają charakter spotkań indywidualnych, a ich celem jest stymulowanie rozwoju mowy, usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej oraz przezwyciężanie trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy.

Podczas zajęć łączymy naukę z zabawą w taki sposób, aby dziecko chętnie współpracowało, a terapia przynosiła jak najlepsze efekty. Wszystkie ćwiczenia dopasowane są do potrzeb oraz możliwości danego dziecka.
Podczas zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia które:

 • kształtują prawidłowy tor oddechowy,
 • usprawniają motorykę narządów artykulacyjnych,
 • kształtują prawidłowe czynności fizjologiczne w obrębie aparatu mowy,
 • umożliwiają prawidłową artykulację poszczególnych głosek,
 • rozwijają słuch dziecka (ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia słuchu fonematycznego),
 • wzbogacają zasób słownictwa,
 • rozwijają umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijają umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych.

Po każdych zajęciach rodzic otrzymuje wskazówki i ćwiczenia do pracy w domu z dzieckiem.

NUMICON to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowaną tak, aby zapewnić dzieciom sukcesy w nauce.

Istotą wspomagania rozwoju jest mądrze organizowany proces uczenia się dzieci. Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, stanowią one budulec z którego dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności.

Kluczowe jest również to, że całość opiera się na budowaniu atmosfery zabawy oraz pozwalaniu dzieciom, aby samodzielnie dochodziły do konkretnych wniosków. Na tych zajęciach dzieci nie usłyszą, że coś wykonały źle lub dobrze. Przeciwnie, będą miały możliwość samodzielnego sprawdzenia czy zadanie zostało prawidłowo wykonane.

W trakcie zajęć dzieci nabywają umiejętność liczenia bez uczenia się na pamięć czy tradycyjnego zliczania. Zamiast tego, rozwijają swoje matematyczne umiejętności poprzez manipulowanie klockami, dotykanie ich, patrzenie i dokonywanie obliczeń. Fundamentem tej metody jest wykorzystanie trzech kluczowych mocnych stron małych dzieci:

 • umiejętność uczenia się przez działanie
 • umiejętność uczenia się przez patrzenie
 • silne wyczucie wzoru.

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnienie małej motoryki , czyli precyzyjnych ruchów rak, dłoni i palców.

Głównym celem terapii ręki są:

 • poprawa umiejętności chwytu
 • wypracowanie zdolności skupiania uwagi i patrzenia
 • poprawę koordynacji wzrokowo ruchowej
 • przekroczenie linii środka ciała

Glottodydaktyka jest metodą nauki czytania i pisania opracowana przez prof. Bronisława Rocławskiego. Przywiązuje ogromną wagę do sposobu uczenia techniki płynnego czytania ze zrozumieniem, a także kształtowania nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.

Glottodydaktyka pozwala inaczej spojrzeć na nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym, a wszystkie zadania wpływają na wszechstronny rozwój dziecka.

Metodę wprowadza się już w pracy z 3-latkami i kontynuuje aż do 6. roku życia dzieci. W tym czasie dziecko przygotowuje się stopniowo do nauki czytania i pisania. Praca z grupą dzieci przebiega wielopoziomowo. Kolejne etapy nauki dziecko osiąga we własnym tempie. W metodzie tej to nauczyciel podąża za dzieckiem, a nie odwrotnie.

Glottodydaktyka to kilka etapów, które są po kolei wprowadzane:

 • ćwiczenia emisyjne, oddechowe i artykulacyjne – dziecko uczy się prawidłowego oddychania, regulowania siły wydechu, usprawnia swój aparat artykulacyjny. Ćwiczenia są atrakcyjne, ponieważ stosuje się w nich pomoce takie jak piórka, piłeczki, chusteczki, świece itp.
 • porównywanie i identyfikowanie liter – dzieci uczą się tego, pracując na klockach logo. Bawią się nimi, manipulują, układają budowle, jednocześnie poznając wygląd i kształt poszczególnych liter. Dziecko uczy się, że każda litera ma 4 warianty – mała pisana i drukowana, wielka pisana i drukowana. Każdy z tych wariantów jest umieszczony na klockach
 • synteza i analiza wyrazów – dzieci dzielą na sylaby, potem na głoski poszczególne wyrazy, poznają samogłoski, następnie spółgłoski. Nauczyciel korzysta z rozsypanek wyrazowych, pociętych na sylaby wyrazów
 • czytanie techniką „ślizgania” – polega na łączeniu spółgłosek z samogłoskami, w ten sposób dzieci przygotowują się do nauki czytania
 • trudności ortograficzne – poznawanie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi ortograficznie
 • ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania – dzieci ćwiczą umiejętność poprawnego trzymania narzędzia do pisania, kreślenia linii bez odrywania ręki

Zajęcia „MUZAKI” to zajęcia z edukacji muzycznej prowadzone metodą Carla Orffa, wzbogacone warsztatem kreatywności.

W trakcie zajęć dzieci wyruszą w niezwykłą muzyczną podróż do krainy MUZAJKI gdzie WSZYSTKO JEST MOŻLIWE. Poznają MUZAKA pacynkę edukacyjną, która nauczy dzieci AKTYWNIE SŁUCHAĆ MUZYKI poprzez grę na instrumentach, zabawy muzyczno – ruchowe, zabawy manualne, śpiew
i tańce integracyjne. Dzieciaki – muzaki będą obcować z różnorodną muzyką: ludową, klasyczną, etniczną, elektroniczną.

Zajęcia MUZAKI to również warsztat kreatywności (z elementami dramy), w trakcie którego przedszkolaki będą ćwiczyć płynność, giętkość i oryginalność myślenia.

Przewodnikiem w muzycznej podróży będzie MONIKA MARIANOWSKA – członek Polskiego Towarzystwa Carla Orffa, psychopedagog kreatywności i nauczyciel wychowania przedszkolnego

Zajęcia taneczne korzystnie wpływają na ruchowy, intelektualny, emocjonalny i społeczny rozwój dziecka. Nauka tańca na tak wczesnym etapie życie daję szansę osiągnięcia wysokiego poziomu w tej dziedzinie w przyszłości. Każde dziecko bez względu na predyspozycje czy talent, na pewno udoskonali swoją orientację przestrzenną oraz koordynację. Taniec wpływa także na rozwój intelektualny dziecka.

Nauka figur i sekwencji kroków poprawia pamięć. Podczas zajęć uczymy się podstawowych kroków tańca towarzyskiego, nowoczesnego, hip hop, kształtujemy również postawy patriotyczne poprzez naukę tańców narodowych.

Zajęcia zaczynamy od rozgrzewki przy muzyce. Dzieci uczą  się kroków poszczególnych tańców, rozwijają twórczą inwencję, uczą się reagowania na sygnały, rozpoznają różnice dynamiczne. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych  pedagogów i dyplomowanych Nauczycieli Tańca
z Międzynarodowymi kwalifikacjami International Certificate.

Do zajęć w przedszkolu podchodzimy stosownie do wieku dzieci i aktualnego poziomu ich rozwoju psychofizycznego. Zajęcia „Funny Judo” należy rozczytać jako zajęcia ruchowe dla dzieci, bazujące na judo i gimnastyce. Judo jako sport jest najbardziej ogólnorozwojową i wszechstronnie ukierunkowaną dyscypliną sportu. Bazując na doświadczeniu i wiedzy związanej z dziećmi odpowiednio dobieramy formy i metody pracy dla odbiorców, tak aby były z maksymalną korzyścią dla dzieci. Nie przygotowujemy dzieci w tym wieku do rywalizacji sportowej.

Dzieci na zajęciach mogą dać upust swojej naturalnej energii. Ważnym aspektami, które staramy się kształtować są również empatia, asertywność, zrozumienie współćwiczących i interakcje grupowe. Wykorzystujemy w pracy emocje i uczucia dzieci aby lepiej mogły rozmieć zachodzące w nich reakcje. Głównym trenerem jest mgr Adam Remiarz – pedagog, nauczycie wychowania fizycznego z 12-letnim stażem, doświadczenie trenerskie od 2000 r. Stworzył filozofię pracy z dziećmi przeszklonymi wedle, której pracują trenerzy w UKS YOKO.

Terapia Integracji Sensorycznej polega na zajęciach ukierunkowanych na indywidualne potrzeby sensoryczne dziecka. Zadania dobrane przez terapeutę mają na celu wywołanie konkretnych reakcji sensorycznych, które wpłyną na organizację wrażeń zmysłowych docierających do dziecka z otoczenia oraz własnego ciała. Każda terapia bazuje na indywidualnych, aktualnych potrzebach dziecka. Rozpoczęcie terapii poprzedza wykonanie diagnozy przetwarzania sensorycznego, dzięki której wyznacza się konkretne cele terapeutyczne.

Zajęcia cykliczne odbywają się co miesiąc, ta sama grupa dzieci, wtedy możemy tematykę pogłębić oraz ugruntować wiedzę . Zajęcia odbywają się ok 40 min.

 1. Pierwsza pomoc – kto, gdzie, kiedy? – poznanie ogólnych zasad Pierwszej Pomocy m.in.: nauka sprawdzenia oddechu, pozycja boczna bezpieczna, nauka numerów alarmowych, nauka wybierania numeru 112 i 999 na telefonie oraz rozmowa z dyspozytorem, dzieci także na tych zajęciach poznają ogólne zasady własnego bezpieczeństwa zanim zaczną udzielać Pierwszej Pomocy.
 2. Ratowanie przez uciskanie – ćwiczenie resuscytacji, udrażniania dróg oddechowych, poznanie anatomii serduszka i klatki piersiowej.
 3. Z bandażem za pan brat – nauka pracy z bandażami, plastrami, chustą trójkątną. Dzieci bandażują się wzajemnie , nakładają plasterki na naszego misia, każdy ma okazję nałożyć chustę trójkątną. Na tych zajęciach dzieci uczą się również ewakuacji osoby rannej, a także poznają teorię: co to jest krew, do czego jest ludziom potrzebna, co zawiera, co to są rany, jakie rany mamy, co należy zrobić gdy pojawia się krwotok.
 4. Torba ratownika i jej tajemnicze skarby – lekcja pokazowa różnego sprzętu ratowniczego z zabawami. Dzieci mają okazję dogłębnie poznać przyrządy, z jakimi pracuje ratownik medyczny, każdy przyrząd jest omawiany, dzieci mają okazję go dotknąć oraz na sobie wypróbować, np.: stetoskop – dzieci słuchają serduszka i perystaltyki jelit, mierzą sobie ciśnienie, sprawdzają saturacje, uczą się, do czego służy maska tlenowa i przykładają ją odpowiednio do manekina.
 5. AED – człowiek też potrzebuje prądu – na zajęciach dzieci poznają, co to jest przenośny defibrylator i jak go użyć, uczą się w jakich miejscach możemy spotkać AED.
 6. Zadławienia – dzieci uczą się, jak postępować w przypadku zadławień ciałem obcym stałym lub ciekłym – poznają mechanizm zadławienia, dzięki naszej kamizelce ACT.
 7. Oparzenia – dzieci uczą się jak postępować w przypadku oparzeń – maja do dyspozycji wszystkie niezbędne opatrunki ( hydrożel, bandaż, plastry itp.).
 8. Moja mała apteczka – dzieci dostają do dyspozycji apteczki i muszą je sobie same wyposażyć / nauka, co musi się znaleźć w apteczce domowej małego ratownika.
 9. Mały ratownik to Ja – pierwsza pomoc w domu! – scenki, w których dzieci biorą udział, na zasadzie losowanych zadań, aby wiedziały, jak się zachować gdy, np.: w domu coś się stanie. (zajęcia w formie „z przymrużeniem oka”, ale ugruntowujące wiedzę i umiejętności).
 10. Zawody ( RATatUJ:) – małe igrzyska z udziałem grup lub w obrębie jednej grupy-oczywiście z nagrodami:) 3-4 konkurencje oparte na poprzednich lekcjach.

Prywatne przedszkole na Białołęce

Jeśli zależy ci na prawidłowym rozwoju twojego malucha, a przy okazji na dobrej zabawie, koniecznie powinieneś zapoznać się z ofertą naszego prywatnego przedszkola na Białołęce – Mały Kopernik. O edukacji maluchów, jaki wpływ ma na ich dorosłe życie, a także jak powinna ona przebiegać, by dziecko nie było przebodźcowane, wiemy dosłownie wszystko!

W naszym przedszkolu na warszawskiej Białołęce stawiamy zarówno na naukę – to bardzo ważny aspekt rozwoju dziecka, bowiem to właśnie teraz jest w stanie przyswoić wiele nowych terminów, poznaje kształty i kolory, a także faktury i cały otaczający go świat – jak i na zabawę, bowiem to właśnie wtedy edukacja staje się przyjemnością!

Najlepsze przedszkole na Białołęce

Mały Kopernik to doskonały wybór! Wiemy, że każdy z nas jest inny, ma inne umiejętności, dlatego też podchodzimy do każdego dziecka indywidualnie starając się zapewnić mu najlepszy start w przyszłość. Młodych uczniów uczymy otaczającego ich świata, dając im możliwość rozwoju we własnym tempie.

Wiemy też, że kreatywność jest tym, co nas wyróżnia, dlatego staramy się pomóc każdemu dziecku znaleźć własne talenty i możliwości, dzięki którym będzie czuł się naprawdę wyjątkowy. Nie zapominamy również o dobrej zabawie – w końcu nie samą nauką człowiek żyje, a poznawanie świata i relacji społecznych podczas wspólnych harców też jest ważne!

Przedszkole na warszawskiej Białołęce, które spełni wasze oczekiwania!

Edukacja przedszkolna ważna jest zarówno dla samego malucha, jak i dla jego rodziców. Będziesz czuć się spokojniej wiedząc, że twój maluch jest pod dobrą opieką – w naszym zespole pracują sami specjaliści, którzy wiedzą jak dobrać właściwe zajęcia zarówno do wieku, jak i do umiejętności każdego dziecka.

Dbamy także o zdrową i optymalną dietę – to podstawa do tego, aby dzieci rozwijały się prawidłowo. Odpowiednio zbilansowane posiłki pomagają im zdrowo rosnąć, a składniki odżywcze i mineralne wspomagają koncentrację, dzięki czemu mogą przyswoić jeszcze więcej dobrych informacji. Ale, to co jest najważniejsze – kształtujemy zdrowe nawyki, które zaowocują w przyszłości!

Jeśli szukasz zatem dobrego, prywatnego przedszkola na Białołęce, Mały Kopernik czeka na ciebie i twojego malucha! Dobra zabawa łączy się tu z rozwojem i edukacją, dzięki czemu twoje dziecko chętnie będzie podążać śladami największych odkrywców.

Kontakt

 • +48 732 584 005
 • biuro@malykopernik.pl
 • 03-287 Warszawa, ul. Zaułek 25
Zadzwoń teraz!