Dlaczego my?

Poznajemy świat poprzez doświadczenia

W myśl słów Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi, a zrozumiem.”, bazując na naturalnej ciekawości dzieci, a także chęci poznawania  świata staramy się wzbogacać codzienne zajęcia o dodatkowe aktywności. W przedszkolu są organizowane warsztaty tematyczne oraz dni nietypowe, podczas których dzieci zdobywają wiedzę i doświadczenia, a także rozwijają zainteresowania poprzez zabawę i samodzielne podejmowanie działań.

Pozwalamy popełniać błędy

Naturalną drogą do nabywania nowych kompetencji jest popełnianie błędów. Uświadamiamy dzieciom, że każdy człowiek, duży i mały, ma do nich prawo, a prawdziwą wartością jest to, aby wyciągnąć z nich wnioski. Wspieramy dzieci w tym, aby dzięki swoim doświadczeniom zdobywały nowe umiejętności nie tylko w zakresie poznawczym, ale również wtedy, gdy nie do końca rozumieją swoje emocje bądź potrzebują wsparcia podczas nabywania kompetencji społecznych.

Pewność siebie wzmacniamy

Doskonale wiemy, jak ważne jest poczucie własnej wartości budowane od najmłodszych lat. Staramy się wzmacniać je u dzieci podczas każdej z codziennych aktywności. Przykładamy szczególną dbałość do kształtowania samodzielności u dzieci, która w szczególny sposób wpływa na wzmocnienie poczucia własnej wartości. Nie oceniamy również dzieci, nie określamy ich, a podczas rozmów omawiamy konkretne zachowania, dzięki czemu dzieci nie czują się etykietowane.

Pobudzamy motywację wewnętrzną

Bazując na naturalnej chęci dzieci do poznawania świata, staramy się wspierać ich motywację wewnętrzną do podejmowania działań oraz stale ją pobudzać. W naszym przedszkolu nie funkcjonuje system kar i nagród, dzięki czemu w dzieciach pielęgnowana jest świadomość samodzielności i sprawstwa, która owocuje poczuciem decydowania o sobie i większej motywacji do stawiania czoła trudnościom.

Poszukujemy indywidualnych talentów

Jesteśmy przekonani, że każde z dzieci ma w sobie talenty i szczególne umiejętności, a naszym zadaniem jest je dostrzec, odkryć i wesprzeć je w ich realizacji. Podczas zajęć grupowych i indywidualnych staramy się rozwijać zainteresowania dzieci oraz zachęcać do podejmowania nowych aktywności, a także wzmacniać poczucie własnej wartości podczas rozwijania już odkrytych talentów.

Pielęgnujemy poczucie bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa jest fundamentem harmonijnego rozwoju na każdym etapie życia oraz niezbędnym elementem edukacji przedszkolnej. W odpowiedzi na potrzeby przedszkolaków tworzymy warunki sprzyjające ich dobremu samopoczuciu, a tym samym rozwijaniu umiejętności z zakresu wszystkich obszarów rozwoju: poznawczego, fizycznego, a także emocjonalnego i społecznego. Wierzymy, że stworzenie przyjaznych warunków jest podstawą do przyjaznej edukacji w przedszkolu.

Podróżujemy po różnych dziedzinach

Podczas organizowania codziennych zajęć płynnie przenosimy się pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, dzięki czemu dzieci poznają świat całościowo, w naturalny dla nich sposób. Dziecko, mając możliwość brania udziału w aktywnościach z różnych dziedzin, zdobywa nowe doświadczenia, a zgromadzona wiedza jest zdecydowanie trwalsza.

Pragniemy pomagać

Od początku istnienia przedszkola bierzemy udział w wielu akcjach charytatywnych oraz organizujemy samodzielnie akcje na naszym terenie. Wspólnie dbamy o to, by rozwijać u przedszkolaków pozytywne nawyki pomagania oraz kształtować empatię i wrażliwość, a także inne kompetencje emocjonalne i społeczne. Wdrażamy również dzieci w dbałość o środowisko, biorąc udział w akcjach ekologicznych oraz podejmując działania na rzecz najbliższego otoczenia.