Publiczne Przedszkole Małego Kopernika (Białołęka)

 • Home
 • Publiczne Przedszkole Małego Kopernika (Białołęka)

Pomysł założenia Przedszkola zrodził się z marzeń o najwyższej jakości edukacji i wychowywaniu dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkole Małego Kopernika rozpoczęło swoją działalność w 2013 r. Posiadaliśmy wówczas jedną placówkę, a z biegiem lat Mały Kopernik rozrósł się do kilku kolejnych placówek. Marzyliśmy także o stworzeniu miejsca przyjaznego dzieciom gdzie uczą się poprzez zabawę, gdzie dzieci będą traktowały się z szacunkiem i sympatią.Znając potrzeby dzieci sami respektujemy ich prawa i obowiązki, dbamy o samodzielność i ich indywidualny rozwój. Chcemy dawać wspaniałe dzieciństwo ale również przekazywać szeroką wiedzę o otaczającym ich świecie.

Od lat łączymy nasze autorskie podejście do edukacji z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedszkole z każdym rokiem proponuje swoim wychowankom nowe oferty zajęć rozwojowych. Nasze sale wyposażone są w nowoczesne, interaktywne pomoce dydaktyczne. Angażujemy się w różnego typu akcje charytatywne oraz pomoc potrzebującym.

Przedszkole Publiczne Małego Kopernika w ramach podstawy programowej MEN’u realizuje zajęcia gimnastyczne, rytmikę oraz język angielski. Oprócz świąt ustalonych ustawowo mamy kalendarz świąt nietypowych. Każdy dzień jest wypełniony zabawą i nauką jednocześnie, od rana do końca dnia.

W naszym zespole zatrudniamy kreatywnych i doświadczonych nauczycieli. Ponadto naszą kadrę uzupełniają: dyrektor metodyczny, logopeda, terapeuci, psycholog przedszkolny oraz psycholog współpracujący z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W celu sprawnej komunikacji między Państwem, a Przedszkolem wykorzystujemy program informatyczny dostępny zarówno na komputerze, jak i w aplikacji mobilnej. Mają Państwo możliwość zgłaszania nieobecności dziecka, czy podglądu bieżącego salda.

Nasza placówka położona jest z dala od ruchliwych ulic i zgiełku wielkiego miasta. Z dwóch stron otacza ją teren zieleni, na którym można zaobserwować dzikie zwierzęta. Zielona Białołęka stwarza świetne warunki do zabaw na świeżym powietrzu.  W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci zamontowany jest monitoring. Do użytkowania włączone są sale przeznaczone na zajęcia dodatkowe m.in. prawie 200 m sala gimnastyczna, czy nowoczesna sala do Terapii Integracji Sensorycznej wyposażona w wysokiej jakości sprzęt terapeutyczny. Posiadamy także gabinet do diagnozy i terapii logopedycznej zaopatrzony w aparat do przesiewowego badania słuchu MAICO. Do Państwa dyspozycji jest duży parking, na którym można pozostawić samochód oraz bezpiecznie odprowadzić dziecko do przedszkola. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się szkoła podstawowa.

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do ekologicznego i zdrowego żywienia naszych przedszkolaków. W związku z tym, w naszej placówce posiadamy własną kuchnię, w której każdego dnia przygotowywane są świeże posiłki zgodnie z zasadami zbilansowanego żywienia, z naciskiem na ograniczenie w diecie cukrów prostych, na podstawie wcześniej przygotowanego jadłospisu. Oferujemy Państwu możliwość zastosowania indywidualnej diety dla dziecka, ze względu na wskazania lekarskie. W codziennym jadłospisie uwzględniamy 5 posiłków.

W naszym Przedszkolu każde dziecko czuje się ważne i potrzebne, zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy, kształtuje zainteresowania i zamiłowania przyrodnicze, znajduje możliwości rozwijania twórczej postawy wobec siebie i świata oraz ma możliwość gromadzenia różnorodnych doświadczeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zajęcia dodatkowe

Glottodydaktyka jest metodą nauki czytania i pisania opracowana przez prof. Bronisława Rocławskiego. Przywiązuje ogromną wagę do sposobu uczenia techniki płynnego czytania ze zrozumieniem, a także kształtowania nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.

Glottodydaktyka pozwala inaczej spojrzeć na nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym, a wszystkie zadania wpływają na wszechstronny rozwój dziecka.

Metodę wprowadza się już w pracy z 3-latkami i kontynuuje aż do 6. roku życia dzieci. W tym czasie dziecko przygotowuje się stopniowo do nauki czytania i pisania. Praca z grupą dzieci przebiega wielopoziomowo. Kolejne etapy nauki dziecko osiąga we własnym tempie. W metodzie tej to nauczyciel podąża za dzieckiem, a nie odwrotnie.

Glottodydaktyka to kilka etapów, które są po kolei wprowadzane:

 • ćwiczenia emisyjne, oddechowe i artykulacyjne – dziecko uczy się prawidłowego oddychania, regulowania siły wydechu, usprawnia swój aparat artykulacyjny. Ćwiczenia są atrakcyjne, ponieważ stosuje się w nich pomoce takie jak piórka, piłeczki, chusteczki, świece itp.
 • porównywanie i identyfikowanie liter – dzieci uczą się tego, pracując na klockach logo. Bawią się nimi, manipulują, układają budowle, jednocześnie poznając wygląd i kształt poszczególnych liter.

Dziecko uczy się, że każda litera ma 4 warianty – mała pisana i drukowana, wielka pisana i drukowana. Każdy z tych wariantów jest umieszczony na klockach

 • synteza i analiza wyrazów – dzieci dzielą na sylaby, potem na głoski poszczególne wyrazy, poznają samogłoski, następnie spółgłoski. Nauczyciel korzysta z rozsypanek wyrazowych, pociętych na sylaby wyrazów
 • czytanie techniką „ślizgania” – polega na łączeniu spółgłosek z samogłoskami, w ten sposób dzieci przygotowują się do nauki czytania
 • trudności ortograficzne – poznawanie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi ortograficznie
 • ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania – dzieci ćwiczą umiejętność poprawnego trzymania narzędzia do pisania, kreślenia linii bez odrywania ręki

Zajęcia taneczne korzystnie wpływają na ruchowy, intelektualny, emocjonalny i społeczny rozwój dziecka. Nauka tańca na tak wczesnym etapie życie daję szansę osiągnięcia wysokiego poziomu w tej dziedzinie w przyszłości. Każde dziecko bez względu na predyspozycje czy talent, na pewno udoskonali swoją orientację przestrzenną oraz koordynację. Taniec wpływa także na rozwój intelektualny dziecka.

Nauka figur i sekwencji kroków poprawia pamięć. Podczas zajęć uczymy się podstawowych kroków tańca towarzyskiego, nowoczesnego, hip hop, kształtujemy również postawy patriotyczne poprzez naukę tańców narodowych.

Zajęcia zaczynamy od rozgrzewki przy muzyce. Dzieci uczą  się kroków poszczególnych tańców, rozwijają twórczą inwencję, uczą się reagowania na sygnały, rozpoznają różnice dynamiczne. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych  pedagogów i dyplomowanych Nauczycieli Tańca
z Międzynarodowymi kwalifikacjami International Certificate.

Do zajęć w przedszkolu podchodzimy stosownie do wieku dzieci i aktualnego poziomu ich rozwoju psychofizycznego. Zajęcia „Funny Judo” należy rozczytać jako zajęcia ruchowe dla dzieci, bazujące na judo i gimnastyce. Judo jako sport jest najbardziej ogólnorozwojową i wszechstronnie ukierunkowaną dyscypliną sportu. Bazując na doświadczeniu i wiedzy związanej z dziećmi odpowiednio dobieramy formy i metody pracy dla odbiorców, tak aby były z maksymalną korzyścią dla dzieci. Nie przygotowujemy dzieci w tym wieku do rywalizacji sportowej.

Dzieci na zajęciach mogą dać upust swojej naturalnej energii. Ważnym aspektami, które staramy się kształtować są również empatia, asertywność, zrozumienie współćwiczących i interakcje grupowe. Wykorzystujemy w pracy emocje i uczucia dzieci aby lepiej mogły rozmieć zachodzące w nich reakcje. Głównym trenerem jest mgr Adam Remiarz – pedagog, nauczycie wychowania fizycznego z 12-letnim stażem, doświadczenie trenerskie od 2000 r. Stworzył filozofię pracy z dziećmi przeszklonymi wedle, której pracują trenerzy w UKS YOKO.

Zajęcia cykliczne odbywają się co miesiąc, ta sama grupa dzieci, wtedy możemy tematykę pogłębić oraz ugruntować wiedzę . Zajęcia odbywają się ok 40 min.

 1. Pierwsza pomoc – kto, gdzie, kiedy? – poznanie ogólnych zasad Pierwszej Pomocy m.in.: nauka sprawdzenia oddechu, pozycja boczna bezpieczna, nauka numerów alarmowych, nauka wybierania numeru 112 i 999 na telefonie oraz rozmowa z dyspozytorem, dzieci także na tych zajęciach poznają ogólne zasady własnego bezpieczeństwa zanim zaczną udzielać Pierwszej Pomocy.
 2. Ratowanie przez uciskanie – ćwiczenie resuscytacji, udrażniania dróg oddechowych, poznanie anatomii serduszka i klatki piersiowej.
 3. Z bandażem za pan brat – nauka pracy z bandażami, plastrami, chustą trójkątną. Dzieci bandażują się wzajemnie , nakładają plasterki na naszego misia, każdy ma okazję nałożyć chustę trójkątną. Na tych zajęciach dzieci uczą się również ewakuacji osoby rannej, a także poznają teorię: co to jest krew, do czego jest ludziom potrzebna, co zawiera, co to są rany, jakie rany mamy, co należy zrobić gdy pojawia się krwotok.
 4. Torba ratownika i jej tajemnicze skarby – lekcja pokazowa różnego sprzętu ratowniczego z zabawami. Dzieci mają okazję dogłębnie poznać przyrządy, z jakimi pracuje ratownik medyczny, każdy przyrząd jest omawiany, dzieci mają okazję go dotknąć oraz na sobie wypróbować, np.: stetoskop – dzieci słuchają serduszka i perystaltyki jelit, mierzą sobie ciśnienie, sprawdzają saturacje, uczą się, do czego służy maska tlenowa i przykładają ją odpowiednio do manekina.
 5. AED – człowiek też potrzebuje prądu – na zajęciach dzieci poznają, co to jest przenośny defibrylator i jak go użyć, uczą się w jakich miejscach możemy spotkać AED.
 6. Zadławienia – dzieci uczą się, jak postępować w przypadku zadławień ciałem obcym stałym lub ciekłym – poznają mechanizm zadławienia, dzięki naszej kamizelce ACT.
 7. Oparzenia – dzieci uczą się jak postępować w przypadku oparzeń – maja do dyspozycji wszystkie niezbędne opatrunki ( hydrożel, bandaż, plastry itp.).
 8. Moja mała apteczka – dzieci dostają do dyspozycji apteczki i muszą je sobie same wyposażyć / nauka, co musi się znaleźć w apteczce domowej małego ratownika.
 9. Mały ratownik to Ja – pierwsza pomoc w domu! – scenki, w których dzieci biorą udział, na zasadzie losowanych zadań, aby wiedziały, jak się zachować gdy, np.: w domu coś się stanie. (zajęcia w formie „z przymrużeniem oka”, ale ugruntowujące wiedzę i umiejętności).
 10. Zawody ( RATatUJ:) – małe igrzyska z udziałem grup lub w obrębie jednej grupy-oczywiście z nagrodami:) 3-4 konkurencje oparte na poprzednich lekcjach.

Przedszkole publiczne na Białołęce

Dobra edukacja to klucz do sukcesu. Ale, żeby edukacja była na naprawdę wysokim poziomie, konieczne jest wybranie odpowiedniej placówki. Dla maluchów, które dopiero zaczynają swoją przygodę z edukacją przedszkolną, będzie to przedszkole publiczne na Białołęce – Mały Kopernik.

Dzięki małym i kameralnym grupom możemy poznać wszystkich naszych wychowanków i pomóc im rozwinąć swoje umiejętności – także te, o których jeszcze nie wiedzą! Stawiamy na zajęcia kreatywne, które łączymy z dobrą zabawą, a wszystko to po to, aby nauka przychodziła im łatwo i przyjemnie.

Które przedszkole publiczne na Białołęce będzie najlepsze?

Dobre przedszkole to nie tylko wspaniałe przedszkolaki, ale też i doskonała kadra pedagogiczna, która doskonale rozumie potrzeby maluchów. Nasi opiekunowie w Małym Koperniku to najlepsi nauczyciele pod słońcem, którzy z chęcią rozwijają u maluchów pasję do poszerzania wiedzy i zdobywania szczytów!

To właśnie w naszej placówce pokażemy przedszkolakom, jak ciekawy jest otaczający ich świat, nauczymy ich podstaw każdej nauki przyrodniczej, dzięki czemu codzienne spacery staną się wielkimi odkryciami.

Nie zapominamy też i o tym, że każde dziecko jest inne, dlatego też dobieramy zabawy i gry do poziomu jego umiejętności oraz naturalnych predyspozycji. Z każdym pracujemy indywidualnie, ale angażujemy również do wspólnych zabaw bo w ich trakcie nawiązywane są pierwsze kontakty społeczne.

Wybierz przedszkole publiczne Mały Kopernik

Naszym patronem jest jeden z największych odkrywców w dziejach ludzkości – wierzymy, że każdy z naszych wychowanków może mu dorównać, a być może nawet i być od niego o wiele lepszym i zapisze się na kartach historii. Te marzenia wspomagamy troszcząc się o naszych wychowanków na wiele sposobów.

Oddając nam pod opiekę swojego malucha masz też pewność, że zadbamy o jego zdrowe nawyki, szczególnie te związane z wyżywieniem. Bo aby móc się dobrze rozwijać konieczne jest wprowadzenie zdrowej i zbilansowanej diety.

Mały Kopernik to przedszkole publiczne na Białołęce, które pokochają wszyscy – zarówno maluchy, jak i ich rodzice. To miejsce, w którym o odkrycia wcale nie jest trudno, szczególnie że świat wokół nas skrywa wiele niesamowitych tajemnic!

Kontakt

 • +48 797 635 888
 • bialoleka@malykopernik.pl
 • 03-287 Warszawa, ul. Zaułek 25
Zadzwoń teraz!